ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ

Your kid's Party to a New Level!

Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την κάρτα μέλους “One Party ”. Η κάρτα Μέλους “One Party ” σας εξασφαλίζει ειδικές εκπτώσεις και προσφορές, παροχές και προνόμια που θα προσφέρουν οι επιχειρήσεις εστίασης και με τις οποίες η One Party συνεργάζεται. Οι κάτοχοι της κάρτας αποτελούν τα μέλη του “One Party”.

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ

1.1. Ως Μέλος του “One Party” μπορεί να γίνει δεκτό οποιοδήποτε νομικό η φυσικό πρόσωπο (άνω των 18 ετών) .

1.2.Οποιος επιθυμεί να αποκτήσει την Κάρτα Μέλους “One Party” συμπληρώνει τη δήλωση με τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτή και αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά ή τηλεομοιοτυπικά στις διευθύνσεις μας.

1.3. Η δήλωση εγγραφής Μέλους αποτελεί τεκμήριο ότι ο δηλών γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους που ρυθμίζουν τα δικαιώματα του ως κάτοχος της κάρτας. Η One Party έχει την δυνατότητα να μην αποδεχθεί τη δήλωση εγγραφής.

1.4. Η One Party αφού προβεί στην επαλήθευση των στοιχείων του ενδιαφερόμενου να αποκτήσει την κάρτα Μέλους, εκδίδει την αντίστοιχη κάρτα την αποστέλλει στο Μέλος και συγχρόνως τον καταχωρεί στο αρχείο Μελών της “One Party”.

1.5. Η ημερομηνία εγγραφής Μέλους θα θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της κάρτας από την One Party . Από την ημερομηνία αυτή το Μέλος θα δικαιούται τις ειδικές παροχές και προνόμια που του παρέχει η εγγραφή του

1.6. Το Μέλος έχει την υποχρέωση να επιδεικνύει την Κάρτα πριν από κάθε χρήση, για να τυγχάνει τις παροχές και τα προνόμια όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της One Party και των συνεργαζόμενων με αυτόν επιχειρήσεων.

1.7. Το Μέλος υποχρεούται να ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες λειτουργίας κάθε χώρου καθώς και τις οριζόμενες από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις προϋποθέσεις κρατήσεων, τήρησης ωραρίων, κ.λπ.. .

2. ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

2.1. Η κάρτα Μέλους της “One Party ” είναι αυστηρά προσωπική, ανεκχώρητη και αμεταβίβαστη σε οποιονδήποτε τρίτο και παρέχει στον κάτοχο τα δικαιώματα και προνόμια τα οποία θα ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα.

2.2. Η κάρτα Μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική και ως εκ τούτου ο κάτοχος-Μέλος, με την εμφάνισή της, δεν μπορεί να προβεί σε εμπορικές ή χρηματικές συναλλαγές. Οι παρεχόμενες προσφορές και προνόμια δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα

2.3. Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία της One Party. Δεν επιτρέπεται στο Μέλος να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση της κάρτας Μέλους σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, μπορεί όμως ο ίδιος να την χρησιμοποιεί για απεριόριστο αριθμό ατόμων.

2.4. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας, το Μέλος τη δηλώνει στις διευθύνσεις της One Party και υποβάλλει αίτηση για έκδοση νέας κάρτας.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το Μέλος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι τα στοιχεία που δηλώνει για την απόκτηση της κάρτας Μέλους είναι αληθή και η One Party μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες που απαιτούνται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα μέλη του. Τα στοιχεία των μελών είναι εμπιστευτικά και τηρούνται από την One Party σε ειδικό αρχείο .

4. ΠΡΟΝΟΜΙΑ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΡΤΑΣ

Η κάρτα Μέλους “One Party ” σας εξασφαλίζει ειδικές εκπτώσεις και προσφορές, παροχές και προνόμια που θα προσφέρουν οι επιχειρήσεις εστίασης και Ψυχαγωγίας και με τις οποίες η One Party συνεργάζεται π.χ Παιδότοποι ,θέατρα –συναυλίες ,κατασκηνώσεις ,εταιρείες παιδικών πάρτι ,catering ,χώροι εστίασης κλπ.

Οι κάτοχοι της κάρτας αποτελούν τα μέλη του “One Party” και παρέχουν δώρα αλλά και εκπτώσεις για όλη την οικογένεια!